dnes je 27.1.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

30/2019 Z.z., Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.12.2019

30/2019 Z.z.
ZÁKON
z 29. januára 2019
o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
221/2019 Z.z.
1. 9. 2019
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
221/2019 Z.z.
1. 12. 2019
mení a dopĺňa § 39 a § 50 a poznámky pod čiarou
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1) Tento zákon upravuje
a) podmienky prevádzkovania hazardných hier a podmienky propagovania hazardných hier,
b) podmienky používania technických zariadení určených na prevádzkovanie
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
SZČO Profi | SZČO Profi plus | SZČO Profi komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 3 100 dokumentov pre SZČO, ktoré sa
  venujú problematike daní a účtovníctva.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre, online rozhovory, online diskusie
  a ich videozáznamy zadarmo.
 • Bezplatný odpovedný servis.