dnes je 4.2.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

263/1999 Z.z., Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

263/1999 Z.z.
[zrušené č. 523/2003 Z.z.]
ZÁKON
zo 14. septembra 1999
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
Zmena: 557/2001 Z.z.
Zmena: 530/2002 Z.z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Predmet úpravy
§ 1
(1) Tento zákon ustanovuje
a) metódy a postupy verejného obstarávania používané obstarávateľmi pri uzavieraní
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
SZČO Profi | SZČO Profi plus | SZČO Profi komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 3 100 dokumentov pre SZČO, ktoré sa
  venujú problematike daní a účtovníctva.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre, online rozhovory, online diskusie
  a ich videozáznamy zadarmo.
 • Bezplatný odpovedný servis.