dnes je 4.2.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

25/2004 Z.z., Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť, v znení účinnom k 1.9.2018

25/2004 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 15. decembra 2003,
ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
563/2004 Z.z.
1. 11. 2004
mení, 8 novelizačných bodov
150/2007 Z.z.
1. 4. 2007
mení, 27novelizačných bodov
656/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
232/2010 Z.z.
1. 6. 2010
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
98/2012 Z.z.
1. 4. 2012
mení a dopĺňa §2, §4 a §28
291/2012 Z.z.
1. 10. 2012
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
148/2013 Z.z.
15. 6. 2013
dopĺňa § 19
399/2013 Z.z.
1. 12. 2013
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
91/2015 Z.z.
7. 5. 2015
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
91/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
334/2016 Z.z.
1. 1. 2017
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
265/2017 Z.z.
8. 11. 2017
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
265/2017 Z.z.
1. 9. 2018
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
178/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
178/2018 Z.z.
1. 10. 2018
doteraz neuvedené
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
SZČO Profi | SZČO Profi plus | SZČO Profi komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 3 100 dokumentov pre SZČO, ktoré sa
  venujú problematike daní a účtovníctva.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre, online rozhovory, online diskusie
  a ich videozáznamy zadarmo.
 • Bezplatný odpovedný servis.