dnes je 4.2.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

222/1996 Z.z., Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.7.2006

222/1996 Z.z.
Z Á K O N
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 4. júla 1996
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
58/1997 Z.z.
7. 3. 1997
mení prílohu
229/1997 Z.z.
1. 9. 1997
mení prílohu
281/1997 Z.z.
29. 10. 1997
mení prílohu
288/1997 Z.z.
1. 1. 1998
mení prílohu
384/1997 Z.z.
1. 1. 1998
mení prílohu
117/1998 Z.z.
1. 5. 1998
mení prílohu
195/1998 Z.z.
1. 7. 1998
mení prílohu
225/1998 Z.z.
23. 7. 1998
dopĺňa § 5
241/1998 Z.z.
1. 8. 1998
mení prílohu
185/1999 Z.z.
24. 7. 1999
mení § 5
263/1999 Z.z.
1. 1. 2000
mení § 3 a prílohu
313/1999 Z.z.
1. 1. 2000
mení prílohu
83/2000 Z.z.
1. 4. 2000
mení prílohu
183/2000 Z.z.
1. 7. 2000
mení prílohu
186/2000 Z.z.
1. 7. 2000
mení a dopĺňa § 8 a§ 11
237/2000 Z.z.
1. 8. 2000
mení § 5 a§ 6
223/2001 Z.z.
1. 7. 2001
mení prílohu
255/2001 Z.z.
1. 1. 2002
mení § 3 a prílohu
416/2001 Z.z.
1. 1. 2002
dopĺňa 6 novelizačných bodov
453/2001 Z.z.
1. 1. 2002
mení a dopĺňa § 2 a § 5
314/2001 Z.z.
1. 4. 2002
mení § 3 a prílohu
49/2002 Z.z.
1. 4. 2002
mení prílohu
128/2002 Z.z.
1. 4. 2002
mení § 3
478/2002 Z.z.
1. 9. 2002
mení čl. XI
395/2002 Z.z.
1. 1. 2003
mení čl. II
543/2002 Z.z.
1. 1. 2003
mení prílohu
103/2003 Z.z.
1. 4. 2003
mení § 5 a § 6
417/2003 Z.z.
1. 11. 2003
mení a dopĺňa § 3 a § 6
453/2003 Z.z.
1.1. 2004
mení § 3
515/2003 Z.z.
1. 1. 2004
ruší čl I
518/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení prílohu
519/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení prílohu
523/2003 Z.z.
1. 1. 2004
ruší čl XVII
525/2003 Z.z.
1. 1. 2004
mení prílohu
596/2003 Z.z.
1. 1. 2004
ruší čl. XXIII
577/2004 Z.z.
1. 1. 2005
ruší čl XXII
538/2005 Z.z.
1. 1. 2006
ruší čl XX
126/2006 Z.z.
1. 6. 2006
ruší čl. XXI
224/2006 Z.z.
1. 7. 2006
ruší čl IV
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zrušený záknom č. 515/2003 Z.z.
Čl. II
Zrušený zákonom č. 395/2002 Z.z.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 8/1992 Zb.,
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
SZČO Profi | SZČO Profi plus | SZČO Profi komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 3 100 dokumentov pre SZČO, ktoré sa
  venujú problematike daní a účtovníctva.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre, online rozhovory, online diskusie
  a ich videozáznamy zadarmo.
 • Bezplatný odpovedný servis.