dnes je 27.1.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

219/2014 Z.z., Zákon o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.11.2019

219/2014 Z.z.
ZÁKON
z 9. júla 2014
o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 8 a poznámku pod čiarou
322/2019 Z.z.
1. 11. 2019
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
PRVÁ HLAVA
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
SZČO Profi | SZČO Profi plus | SZČO Profi komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 3 100 dokumentov pre SZČO, ktoré sa
  venujú problematike daní a účtovníctva.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre, online rozhovory, online diskusie
  a ich videozáznamy zadarmo.
 • Bezplatný odpovedný servis.