dnes je 20.10.2020

Input:

173/2017 Z.z., Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

173/2017 Z.z.
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 26. júna 2017
o úprave súm životného minima
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 7 zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 184/2014 Z.z. (ďalej
www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk