Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

173/2017 Z.z., Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

173/2017 Z.z.
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 26. júna 2017
o úprave súm životného minima
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 7 zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: