dnes je 4.2.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

164/1996 Z.z., Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o dráhách a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 1.4.2007

164/1996 Z.z.
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 17. mája 1996
o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
58/1997 Z.z.
7. 3. 1997
mení, 29 novelizačných bodov
260/2001 Z.z.
1. 8. 2001
mení, 74 novelizačných bodov
416/2001 Z.z.
1. 1. 2002
mení, 7 novelizačných bodov
114/2004 Z.z.
1. 4. 2004
mení § 28a a § 46b
725/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení § 45 a § 65, dopĺňa nový § 45a
109/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení, 92 novelizačných bodov
466/2005 Z.z.
1. 11. 2005
mení § 69b
479/2005 Z.z.
1. 11. 2005
mení § 8, § 12, § 65 a § 73
1/2007 Z.z.
15. 1. 2007
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
109/2007 Z.z.
1. 4. 2007
mení a dopĺňa 41 novelizačných bodov
330/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení § 38a
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Účel zákona
Tento zákon
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
SZČO Profi | SZČO Profi plus | SZČO Profi komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 3 100 dokumentov pre SZČO, ktoré sa
  venujú problematike daní a účtovníctva.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre, online rozhovory, online diskusie
  a ich videozáznamy zadarmo.
 • Bezplatný odpovedný servis.