dnes je 4.2.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

162/2015 Z.z., Správny súdny poriadok, v znení účinnom k 1.8.2021

162/2015 Z.z.
ZÁKON
z 21. mája 2015
Správny súdny poriadok
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
344/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 388, § 390 a § 493a
413/2019 Z.z
1. 5. 2020
mení § 295 a § 305
423/2020 Z.z.
1. 8. 2021
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
187/2021 Z.z.
1. 6. 2021
dopĺňa 3 novelizačné body
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Predmet zákona
§ 1
Tento zákon upravuje
a) právomoc a príslušnosť správneho súdu konajúceho a rozhodujúceho v správnom súdnictve,
b) konanie a postup správneho súdu, účastníkov konania a ďalších osôb v správnom súdnictve.
§ 2
(1) V správnom
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
SZČO Profi | SZČO Profi plus | SZČO Profi komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 3 100 dokumentov pre SZČO, ktoré sa
  venujú problematike daní a účtovníctva.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre, online rozhovory, online diskusie
  a ich videozáznamy zadarmo.
 • Bezplatný odpovedný servis.