dnes je 17.4.2024

Input:

146/2020 Z.z., Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov, v znení účinnom k 15.11.2020

146/2020 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
zo 4. júna 2020,
ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
313/2020 Z.z.
15. 11. 2020
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona č. 58/1998 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Obvody pôsobnosti obvodných banských úradov sa ustanovujú takto:
a) Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici pre okresy
1. Banská Bystrica,
2. Banská Štiavnica,
3. Bánovce nad Bebravou,
4. Brezno,
5. Bytča,
6. Detva,
7. Dolný Kubín,
8. Ilava,
9. Krupina,
10. Kysucké Nové Mesto,
11. Liptovský Mikuláš,
12. Lučenec,
13. Martin,
14. Námestovo,
15. Nové Mesto nad Váhom,
16. Partizánske,
17. Poltár,
18. Považská Bystrica,
19. Prievidza,
20. Púchov,
21. Ružomberok,
22. Topoľčany,
23. Trenčín,
24. Turčianske Teplice,
25. Tvrdošín,
26. Veľký Krtíš,
27. Zvolen,
28. Žarnovica,
29. Žiar nad Hronom,
30. Žilina,
b) Obvodný banský úrad v Bratislave pre okresy
1. Bratislava I,
2. Bratislava II,
3. Bratislava III,
4. Bratislava IV,
5. Bratislava V,
6. Dunajská Streda,
7. Galanta,
8. Hlohovec,
9. Komárno,
10. Levice,
11. Malacky,
12. Myjava,
13. Nitra,
14. Nové Zámky,
15. Pezinok,
16. Piešťany,
17. Senec,
18. Senica,
19. Skalica,
20. Šaľa,
21. Trnava,
22. Zlaté Moravce,
c) Obvodný banský úrad v Košiciach pre okresy
1. Gelnica,
2. Humenné,
3. Kežmarok,
4. Košice I,
5. Košice II,
6. Košice III,
7. Košice IV,
8. Košice-okolie,
9. Levoča,
10. Medzilaborce,
11. Michalovce,
12. Poprad,
13. Prešov,
14. Revúca,
15. Rimavská Sobota,
16. Rožňava,
17. Sabinov,
18. Snina,
19. Sobrance,
20. Spišská Nová Ves,
21. Stará Ľubovňa,
22. Stropkov,
23. Svidník,
24. Trebišov,
25. Vranov nad Topľou,
d) Obvodný banský úrad v Prievidzi pre okres Čadca,
e) Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi pre okres Bardejov.
§ 2
Obvody pôsobnosti obvodných banských úradov v konaniach začatých a právoplatne neskončených do 14. júna 2020 a pre výkon hlavného dozoru, ktorý sa začal a právoplatne sa neskončil do 14. júna 2020, sa ustanovujú takto:
a) Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici pre okresy
1. Banská Bystrica,
2. Banská Štiavnica,
3. Brezno,
4. Detva,
5. Dolný Kubín,
6. Krupina,
7. Liptovský Mikuláš,
8. Lučenec,
9. Martin,
10. Námestovo,
11. Poltár,
12. Ružomberok,
13. Turčianske Teplice,
14. Tvrdošín,
15. Veľký Krtíš,
16. Zvolen,
17. Žarnovica,
18. Žiar nad Hronom,
b) Obvodný banský úrad v Bratislave pre okresy
1. Bratislava I,
2. Bratislava II,
3. Bratislava III,
4. Bratislava IV,
5. Bratislava V,
6. Dunajská Streda,
7. Galanta,
8. Hlohovec,
9. Komárno,
10. Levice,
11. Malacky,
12. Myjava,
13. Nitra,
14. Nové Zámky,
15. Pezinok,
16. Piešťany,
17. Senec,
18. Senica,
19. Skalica,
20. Šaľa,
21. Trnava,
22. Zlaté Moravce,
c) Obvodný banský úrad v Košiciach pre okresy
1. Bardejov,
2. Humenné,
3. Košice I,
4. Košice II,
5. Košice III,
6. Košice IV,
7. Košice-okolie,
8. Medzilaborce,
9. Michalovce,
10. Prešov,
11. Sabinov,
12. Snina,
13. Sobrance,
14. Stropkov,
15. Svidník,
16. Trebišov,
17. Vranov nad Topľou,