dnes je 7.2.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

144/1998 Z.z., Zákon o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov, v znení účinnom k 2.4.2021

144/1998 Z.z.
ZÁKON
z 1. apríla 1998
o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
526/2002 Z.z.
1. 1. 2003
mení a dopĺňa § 5 a § 14
358/2007 Z.z.
1. 10. 2007
mení a dopĺňa § 4, § 7, § 10
601/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení § 24
396/2009 Z.z.
1. 11. 2009
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
547/2011 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa § 7 a poznámku pod čiarou
352/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa § 7 a § 35
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení 3 novelizačné body
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení a dopĺňa § 7 a poznámku pod čiarou
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 9 a poznámku pod čiarou
120/2021 Z.z.
2. 4. 2021
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a) skladiskový záložný list a tovarový záložný list, postup ich vydávania a nakladania s nimi, práva a
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
SZČO Profi | SZČO Profi plus | SZČO Profi komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 3 100 dokumentov pre SZČO, ktoré sa
  venujú problematike daní a účtovníctva.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre, online rozhovory, online diskusie
  a ich videozáznamy zadarmo.
 • Bezplatný odpovedný servis.