dnes je 4.2.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

129/2010 Z.z., Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2020

129/2010 Z.z.
zákon
z 9. marca 2010
o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
394/2011 Z.z.
1. 12. 2011
mení a dopĺňa 18 novelizačných bodov
352/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
132/2013 Z.z.
10. 6. 2013
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
102/2014 Z.z.
1. 5. 2014
mení § 17
106/2014 Z.z.
1. 6. 2014
mení a dopĺňa 21 novelizačných bodov
106/2014 Z.z.
1. 9. 2014
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
373/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
35/2015 Z.z.
1. 4. 2015
mení a dopĺňa 26 novelizačných bodov
35/2015 Z.z.
30. 9. 2015
dopĺňa § 7
117/2015 Z.z.
1. 7. 2015
mení § 7
389/2015 Z.z.
1. 1. 2017
dopĺňa 3 novelizačné body
438/2015 Z.z.
23. 12. 2015
mení a dopĺňa 26 novelizačných bodov
90/2016 Z.z.
21. 3. 2016
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
299/2016 Z.z.
1. 1. 2017
mení a dopĺňa 51 novelizačných bodov
299/2016 Z.z.
2. 1. 2017
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
299/2016 Z.z.
1. 6. 2017
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
279/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
279/2017 Z.z.
1. 5. 2018
mení a dopĺňa 45 novelizačných bodov
279/2017 Z.z.
1. 7. 2018
dopĺňa § 4 a poznámku pod čiarou
18/2018 Z.z.
25. 5. 2018
mení a dopĺňa 22 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení a dopĺňa § 20a, § 24 a poznámky pod čiarou
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
214/2018 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
373/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje práva a povinnosti súvisiace s poskytovaním spotrebiteľského úveru na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere,
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
SZČO Profi | SZČO Profi plus | SZČO Profi komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 3 100 dokumentov pre SZČO, ktoré sa
  venujú problematike daní a účtovníctva.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre, online rozhovory, online diskusie
  a ich videozáznamy zadarmo.
 • Bezplatný odpovedný servis.