dnes je 4.2.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

129/1998 Z.z., Zákon o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2019

129/1998 Z.z.
ZÁKON
z 1. apríla 1998
o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
21/2007 Z.z.
15. 1 2007
mení a dopĺňa 31 novelizačných bodov
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
dopĺňa 2 novelizačné body
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 13
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa §12, § 13 a poznámku pod čiarou
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet právnej úpravy
Tento zákon upravuje najmä práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb súvisiacich so zákazom vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
SZČO Profi | SZČO Profi plus | SZČO Profi komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 3 100 dokumentov pre SZČO, ktoré sa
  venujú problematike daní a účtovníctva.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre, online rozhovory, online diskusie
  a ich videozáznamy zadarmo.
 • Bezplatný odpovedný servis.