dnes je 27.9.2023

Input:

101/2020 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, v znení účinnom k 3.7.2020

101/2020 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 24. apríla 2020
o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
137/2020 Z.z.
30. 5. 2020
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
186/2020 Z.z.
3. 7. 2020
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
Vláda Slovenskej republiky podľa § 293et ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 66/2020 Z. z. (ďalej len „zákon”) nariaďuje:
§ 1
(1) Podporné obdobie v nezamestnanosti, ktoré bolo predĺžené alebo začalo opätovne plynúť podľa § 293et ods. 1 zákona, a ktoré by uplynulo počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, sa predlžuje o jeden mesiac; § 293et ods. 3 zákona platí rovnako.
(2) Podporné obdobie v nezamestnanosti, ktoré bolo predĺžené podľa odseku 1 a ktoré by uplynulo počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, sa predlžuje o jeden mesiac; § 293et ods. 3 zákona platí rovnako.
(3) Podporné obdobie v nezamestnanosti, ktoré bolo predĺžené podľa odseku 2, a ktoré by uplynulo počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, sa predlžuje o jeden mesiac; § 293et ods. 3 zákona platí rovnako.
(4) Predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti podľa § 293et ods. 1 zákona a odsekov 1 až 3 uplynie najneskôr 31. augusta 2020.
§ 2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 
Igor Matovič v. r.