dnes je 4.2.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

1/2014 Z.z., Zákon o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.6.2022

1/2014 Z.z.
Zákon
zo 4. decembra 2013
o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
286/2020 Z.z.
15. 10. 2020
dopĺňa § 16
170/2022 Z.z.
1. 6. 2022
mení a dopĺňa 91 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Základné ustanovenia
§ 1
(1) Tento zákon upravuje podmienky organizovania verejného športového podujatia (ďalej len „podujatie”), oprávnenia a povinnosti organizátora
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
SZČO Profi | SZČO Profi plus | SZČO Profi komplet

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 3 100 dokumentov pre SZČO, ktoré sa
  venujú problematike daní a účtovníctva.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • On-line semináre, online rozhovory, online diskusie
  a ich videozáznamy zadarmo.
 • Bezplatný odpovedný servis.