dnes je 29.5.2024

Komentár k ZP § 92 Nepretržitý denný odpočinokGarancia

28.5.2024, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 152a príspevok na rekreáciuGarancia

28.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZP § 109 Krátenie dovolenkyGarancia

28.5.2024, Mgr. Michaela Hinnerová, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD. Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Schválený nový zákon o ochrane spotrebiteľaGarancia

28.5.2024, Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR

Výklad k zákonu č. 106/2024 Z. z. - Zákon o správcoch úverov a nákupcoch úverovGarancia

23.5.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpis pohľadávok nespĺňajúcich podmienky ustanovené v ZDPGarancia

23.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výdavky na občerstvenie obchodných partnerov v roku 2024Archív

22.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Variantné riešenia obstarania nehnuteľnosti v JÚ v roku 2024Garancia

21.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tripartita prerokovala návrh zákona o minimálnej mzdeGarancia

21.5.2024, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Príjmy oslobodené od daneGarancia

21.5.2024, Zdroj: Finančná správa SR

Príjmy, ktoré nie sú predmetom daneGarancia

21.5.2024, Zdroj: Finančná správa SR

Subdodávka stavebných prác a režim samozdanenia v roku 2024Garancia

20.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmena v priznávaní predčasného dôchodku od 15.5.2024Garancia

20.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odbory a zamestnávateľ v roku 2024PodcastGarancia

20.5.2024, JUDr. Radka Sláviková Geržová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:38:27

Poskytnutie daru v kontexte daňových výdavkovGarancia

17.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poskytnutie krátkodobej pôžičkyGarancia

17.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novely zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z. a aplikačná prax v r. 2024ZáznamGarancia

17.5.2024, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:38

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a doma: Máte právo na prosperituGarancia

17.5.2024, Zdroj: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v udržateľných dodávateľských reťazcochGarancia

17.5.2024, Zdroj: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Ochrana zdravia pri práci: rizikové práce a choroby z povolania v SR v roku 2023Garancia

17.5.2024, Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Práca vo výškeGarancia

16.5.2024, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie obstarania ojazdeného automobilu za účelom jeho ďalšieho predajaGarancia

16.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práca cez sviatok v roku 2024Garancia

16.5.2024, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňovo-účtovný režim správnych poplatkovGarancia

16.5.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie cestovných náhrad - použitie kurzuGarancia

15.5.2024, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náhradné voľno zamestnanca v roku 2024Garancia

15.5.2024, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie darčekových poukážokGarancia

14.5.2024, Ing. Zuzana Chochulová, Zdroj: Verlag Dashöfer