dnes je 27.5.2024

Input:

Zvýšenie tarifného platu v roku 2018

5.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.03.2.2 Zvýšenie tarifného platu v roku 2018

Ing. Jarmila Belešová

Máme ustanovený týždenný pracovný čas: 37 ½ hod. Sme odmeňovaní podľa zák. č. 553/2003 Z. z., zamestnanci majú podľa § 7, odst. 7 tarifný plat zvýšený o 15%.

Nakoľko máme rozdielne názory, ako vypočítať pomernú výšku zodpovedajúcu dĺžke dohodnutého prac. času podľa § 27, chceme Vás poprosiť, ako správne vypočítať (zaokrúhliť) toto zvýšenie zamestnancovi, ktorý má dohodnutý kratší pracovný čas na 30 hod. týždenne?

Funkčný plat zamestnanca pri 30 hod. týždennom pracpracovnom čase:

Plat. trieda 6, platový stupeň 12:

Tarifný plat:  438,80 € 
Zvýšenie tarifného platu o 15% ? 

Legislatívna úprava:

§ 7 ods. 7 zákona č. 553/2003 Z. z.

Zamestnancovi vyššieho územného celku a obce, ktorý zabezpečuje výkon samosprávnej pôsobnosti alebo prenesený výkon štátnej správy, patrí zvýšenie tarifného platu určeného podľa odseku 1 o 15 %. Okruh