dnes je 27.2.2024

Input:

Zvýšenie príspevku zamestnávateľa na nájomné bývanie zamestnancov od 1.1.2020

11.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.63 Zvýšenie príspevku zamestnávateľa na nájomné bývanie zamestnancov od 1.1.2020

Ing. Peter Horniaček

Zmena sa týka týchto ustanovení ZDP:

[ § 5 ods. 7 písm. p), § 52zz ods. 1 ]

V zákone o dani z príjmov je medzi oslobodenými nepeňažnými plneniami na strane zamestnanca uvedený aj benefit vo forme príspevku zamestnávateľa na nájomné bývanie za splnenia stanovených podmienok.

Novelou zákona č. 301/2019 Z. z. sa zvyšuje suma oslobodenia nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi na ubytovanie zo súčasnej úrovne 60 € mesačne na 100 €. Podľa prechodného ustanovenia sa oslobodenie tohto typu nepeňažného príjmu zamestnancov v sume najviac 100 € použije prvýkrát pri poskytnutí ubytovania po 31. decembri 2019. Samozrejme, uvedený typ plnenia je na strane zamestnávateľa uznaným daňovým výdavkom. Podmienkou je, že ide o zamestnávateľa s