dnes je 27.5.2024

Input:

Zrážky zo mzdy zamestnanca v roku 2019 v príkladoch

15.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.05.1.1 Zrážky zo mzdy zamestnanca v roku 2019 v príkladoch

Mgr. Michaela Hinnerová

Zrážky zo mzdy zamestnanca v zmysle § 131 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce delíme na dve skupiny:

  • zrážky, na ktoré nepotrebujeme súhlas zamestnanca,

  • zrážky, na ktoré potrebujeme súhlas zamestnanca.

Do prvej skupiny zrážok, na ktoré nepotrebujeme súhlas zamestnanca, prednostne zrážame:

  • poistné na sociálne poistenie maximálne z vymeriavacieho základu 6.678,- €, t. j. spolu maximálne do výšky 627,73 €:

    • - nemocenské poistenie 1,4%z vymeriavacieho základu maximálne

do výšky 93,49,€,

  • - starobné poistenie 4% z vymeriavacieho základu maximálne do výšky 267,12 €,
  • - invalidné poistenie 3% z vymeriavacieho základu maximálne do výšky 200,34 €,
  • - poistenie v nezamestnanosti 1% z vymeriavacieho základu maximálne do výšky 66,78 €,
  • preddavok poistného na verejné zdravotné poistenie nemá maximálny