dnes je 19.4.2024

Input:

Zrážky zo mzdy zamestnanca v roku 2019

27.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.21.2.1 Zrážky zo mzdy zamestnanca v roku 2019

Mgr. Michaela Hinnerová


Prosím o radu vo veci zrážok zo mzdy na základe dohody o zrážkach zo mzdy.

Inkasná spoločnosť nám zaslala žiadosť o realizáciu dohody o zrážkach zo mzdy, kde priložili aj zmluvu o úvere, kde je uvedené, že svojím podpisom uzatvára klient aj dohodu o zrážkach zo mzdy. Uvedená zmluva o úvere je z roku 2013. Zamestnanec nesúhlasí so zrážkami, nakoľko nepodpísal dohodu o zrážkach zo mzdy zvlášť a tvrdí, že sa s veriteľom súdi.

Inkasná spoločnosť tvrdí, že nemusí byť uzatvorená zvlášť dohoda o zrážkach, nakoľko je to z roku 2013. A že dohody o zrážkach zo mzdy uzatvárať zvlášť je povinnosť len od roku 2014.

Prosím ako postupovať v takom prípade?

Pohľad autora na problematiku:

Zamestnávateľ vykonáva zrážky tohto typu v zmysle § 131 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, pričom