dnes je 20.4.2024

Input:

Zrážky zo mzdy a odklad exekúcie v roku 2017

27.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.04.1.1 Zrážky zo mzdy a odklad exekúcie v roku 2017

JUDr. Martina Jenčová

Exekúcia zrážkami zo mzdy predstavuje jeden z najčastejších spôsobov vykonania exekúcie na peňažné plnenie. O tom, kde je povinný zamestnaný, sa exekútor môže dozvedieť buď priamo od neho, ak si tento účastník konania splní povinnosť a podá vyhlásenie o svojom majetku, alebo prostredníctvom dožiadania Sociálnej poisťovni, pričom tento spôsob je častejší.

Následne súdny exekútor vydá upovedomenie o začatí exekúcie týmto spôsobom, ktoré doručuje tak povinnému ako aj oprávnenému. Upovedomenie sa platiteľovi mzdy nedoručuje. Doručuje sa mu však príkaz na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy ako aj žiadosť o súčinnosť. Tieto písomnosti sa oprávnenému a povinnému nedoručujú. Často sa však stane, že až na základe takéhoto príkazu sa povinný dozvie o tom, že sa na jeho majetok vedie exekúcia. Dôvodom býva neprevzatie