dnes je 20.5.2024

Input:

Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a dopad zbavenia sa zodpovednosti zamestnávateľa na úrazové dávky v roku 2017

29.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.12.1.1 Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a dopad zbavenia sa zodpovednosti zamestnávateľa na úrazové dávky v roku 2017

JUDr. Zdenka Dvoranová

Pracovný úraz podľa § 195 ZP je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov. Ako pracovný úraz sa posudzuje aj úraz, ktorý zamestnanec utrpel pre plnenie pracovných úloh.

Pracovný úraz definuje aj zákon o sociálnom poistení ale pre praktické využitie nie je dostatočne vyriešený vzťah medzi Zákonníkom práce a zákonom o sociálnom poistení. Podľa ustanovenia § 8 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení pracovný úraz je poškodenie zdravia alebo smrť fyzickej