dnes je 26.10.2021

Input:

Zníženie základu dane z príjmov fyzických osôb

27.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6 Zníženie základu dane z príjmov fyzických osôb

prof. Ing. Anna Baštincová

CSc.

4.6.1 Nezdaniteľné časti základu dane a daňový bonus

prof. Ing. Anna BaštincováCSc.; Ing. Viera Mezeiová

Zníženie základu dane (ZD) podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP) znamená jeho úpravu o taxatívne ustanovené nezdaniteľné časti ZD.

ZD daňovníka - fyzickej osoby sa znižuje o nezdaniteľné časti ZD podľa § 11 ZDP:

- na daňovníka,

- na vyživovanú manželku/manžela žijúcu s daňovníkom v domácnosti,

- sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v limitovanej výške (len v rozmedzí rokov 2013-2016),

- sumu preukázateľne zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie v limitovanej výške,

- zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami (najviac do výšky 50 eur ročne, aj na

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk