dnes je 8.6.2023

Input:

Komentár k ZDP § 52za - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.29 Komentár k ZDP § 52za - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014

Ing. Viera Mezeiová, Ing. Ján Mintál


(1) Pri nájomných zmluvách s dojednaným právom kúpy prenajatej veci uzatvorených od 1. januára 2004 do 31. decembra 2014 sa použijú ustanovenia predpisu účinného od 1. januára 2015, okrem zmeny doby trvania týchto zmlúv, ktorú je možné vykonať len po vzájomnej dohode nájomcu a prenajímateľa v rozsahu vyplývajúcom zo skrátenia alebo predĺženia doby odpisovania hmotného majetku podľa § 26 ods. 1.

(2) Ustanovenia § 2 písm. s), § 17 ods. 5, 6, 19, 24, 34 a 35§ 18§ 19 ods. 2 písm. t) a ods. 3 písm. a), b), n) a p), § 20 ods. 9 písm. a) a ods. 10§ 21 ods. 1 písm. h), § 21 ods. 2 písm. m) a n), § 22 ods. 9, 11 a 12§ 24 ods. 8§ 25 ods. 3§ 25 ods. 5 písm. c), § 26 ods. 1 až 3 a 8 až 11§ 27 ods. 1§ 28§

Najnovšie články
viac článkov