dnes je 10.12.2022

Input:

Znenie zákona o dani z príjmov § 52v Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2013

31.3.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.27 Znenie zákona o dani z príjmov § 52v Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2013


Postuppodľa PAR. 6 ods. 2 písm. a), PAR. 7 ods. 1 písm. h) a ods. 3, PAR. 16 ods. 1 písm. e) tretieho bodu, PAR. 43 ods. 3 písm. h), i) a l) a PAR. 43 ods. 5 písm. c) v znení účinnom od 1. júla 2013 sa použije pri zdanení výnosov (príjmov) z dlhopisov a pokladničných poukážok vyplatených, poukázaných alebo pripísaných v prospech daňovníka od 1. júla 2013.