dnes je 2.12.2022

Input:

Znenie zákona o dani z príjmov § 52s Prechodné ustanovenia k podávaniu daňového priznania k dani z emisných kvót

31.3.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.24 Znenie zákona o dani z príjmov § 52s Prechodné ustanovenia k podávaniu daňového priznania k dani z emisných kvót


(1) Daňovník, ktorý nepodal daňové priznanie na daň z emisných kvót za posledné zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu roku 2012 do 29. septembra 2012, je povinný toto daňové priznanie podať v lehote do 15. októbra 2012, pričom daň z emisných kvót je v tejto lehote aj splatná.

(2) Na postup správcu dane sa pri vrátení rozdielu zaplatených preddavkov na daň z emisných kvót, ktoré sú vyššie ako daň z emisných kvót vypočítaná v daňovom priznaní, použijú ustanovenia osobitného predpisu.126)