dnes je 2.12.2022

Input:

Znenie zákona o dani z príjmov § 52r Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2013

31.3.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.23 Znenie zákona o dani z príjmov § 52r Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2013


Na uplatnenienezdaniteľnej časti základu dane za zdaňovacie obdobie roku 2013 sa pri osobe, ktorá zaplatila dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie a ktorej zaniklo právne postavenie sporiteľa podľa osobitného predpisu,152) použijú ustanovenia tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2012.