dnes je 29.3.2023

Input:

Komentár k ZDP § 52o Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.21 Komentár k ZDP § 52o Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012

Ing. Ján Mintál


(1) Na nájomné zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci uzatvorené do 31. decembra 2011 vrátane postúpenia týchto nájomných zmlúv bez zmeny podmienok na nového nájomcu aj po 31. decembri 2011 sa použijú ustanovenia predpisu účinného do 31. decembra 2011.

(2) Ustanovenie PAR. 6 ods. 6 prvej vety v znení účinnom od 1. januára 2012 sa použije po prvýkrát pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2011.

(3) Ustanovenia PAR. 4 ods. 2, PAR. 6 ods. 6 druhej a tretej vety a PAR. 30 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2012 sa použijú na daňovú stratu vykázanú po 31. decembri 2011.

(4) Ustanovenia PAR. 13 ods. 1 písm. b) a e) v znení účinnom od 1. januára 2012 sa použijú po prvýkrát pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2011.

(5)