dnes je 1.12.2022

Input:

Znenie zákona o dani z príjmov § 52m Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012

31.3.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.19 Znenie zákona o dani z príjmov § 52m Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012


(1) Ak fyzickejosobe alebo právnickej osobe vznikla registračná povinnosť alebo oznamovacia povinnosť pred 1. januárom 2012, a táto registračná povinnosť a oznamovacia povinnosť nebola do 31. decembra 2011 splnená, na postup pri registrácii sa použijú ustanovenia tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2012 a ustanovenia osobitného predpisu128) prvýkrát od 1. januára 2012.

(2) Ak fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej vznikla na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň do 31. decembra 2011, nie je registrovaná, je povinná sa zaregistrovať podľa tohto zákona do 31. marca 2012.

(3) Organizačná jednotka fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá bola registrovaná ako platiteľ dane podľa osobitného predpisu účinného do 31. decembra 2011, sa