dnes je 7.12.2022

Input:

Znenie zákona o dani z príjmov § 52l Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. augusta 2011

31.3.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.18 Znenie zákona o dani z príjmov § 52l Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. augusta 2011


Ak daňovníknepoužije kladný výsledok hospodárenia z verejného zdravotného poistenia v súlade s PAR. 13 ods. 2 písm. i) podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. augusta 2011, je povinný zahrnúť takéto výnosy z verejného zdravotného poistenia podľa PAR. 13 ods. 2 písm. i) do základu dane najneskôr v zdaňovacom období roku 2012.