dnes je 29.3.2023

Input:

Komentár k ZDP § 52l Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. augusta 2011

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.18 Komentár k ZDP § 52l Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. augusta 2011

Ing. Ján Mintál


Ak daňovník nepoužije kladný výsledok hospodárenia z verejného zdravotného poistenia v súlade s PAR. 13 ods. 2 písm. i) podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. augusta 2011, je povinný zahrnúť takéto výnosy z verejného zdravotného poistenia podľa PAR. 13 ods. 2 písm. i) do základu dane najneskôr v zdaňovacom období roku 2012.