dnes je 31.3.2023

Input:

Komentár k ZDP § 52j Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.16 Komentár k ZDP § 52j Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011

Ing. Ján Mintál


(1) Ustanovenie PAR. 5 ods. 5 písm. a) predpisu účinného od 1. januára 2011 sa použije pri zahraničnej pracovnej ceste, na ktorú bol zamestnanec vyslaný po 31. decembri 2010.

(2) Oslobodenie príjmu podľa PAR. 9 ods. 1 písm. a), i) a j) predpisu účinného do 31. decembra 2010 sa použije na príjmy z predaja takéhoto majetku nadobudnutého do 31. decembra 2010. Na príjem z predaja bytu, ktorý bol obstaraný pred 1. januárom 2004, dosiahnutý po 31. decembri 2010 sa použije PAR. 9 predpisu účinného do 31. decembra 2010.

(3) Na uplatnenie PAR. 11 ods. 1 až 4 a odseku 9 za zdaňovacie obdobie roku 2010 a predchádzajúce zdaňovacie obdobia sa použijú ustanovenia predpisu účinného do 31. decembra 2010.

(4) Ustanovenie o porušení podmienok podľa PAR. 5 ods. 9 predpisu