dnes je 8.6.2023

Input:

Komentár k ZDP § 52d Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008

1.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.10 Komentár k ZDP § 52d Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008

Ing. Ján Mintál


§ 52d

(1) Daňovník, ktorému bolo povolené vyrovnanie alebo reštrukturalizácia do 31. decembra 2006, použije na určenie zdaňovacieho obdobia, ktorého začiatok je v tejto lehote, a na preddavky na daň ustanovenia zákona účinného do 31. decembra 2006.

(2) Na vyčíslenie základu dane za zdaňovacie obdobie, ktoré začalo do 31. decembra 2007, sa použijú ustanovenia zákona v znení účinnom do 31. decembra 2007.

(3) Daňovník, ktorý postupoval podľa PAR. 17 ods. 12 písm. b) v znení účinnom do 31. decembra 2007, upraví základ dane najneskôr do 31. decembra 2008 o poskytnutý alebo prijatý preddavok na tovar, služby alebo iné plnenia, aj keď nedošlo k splneniu dodávky tovaru, služby alebo iných plnení do skončenia zdaňovacieho obdobia roka 2008, na ktorých úhradu bol

Najnovšie články
viac článkov