dnes je 27.5.2024

Input:

Zmeny vo vysielaní zamestnancov od 30.7.2020

27.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.15.1.1 Zmeny vo vysielaní zamestnancov od 30.7.2020

Mgr. Michaela Hinnerová

Do § 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov bola od 30.7.2020 zapracovaná nová právna úprava, ktorá upravuje tzv. „tvrdé jadro” a ktorá vyplýva zo smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 957/2018/EÚ z 28. júna 2018, ktorou sa mení smernica 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb.

Tvrdé jadro predstavuje pravidlá upravené legislatívou štátu do ktorého je zamestnanec vyslaný. Nie je to kompletná legislatíva daného štátu, je to len časť ktorú je povinný dodržať.

Jeho cieľom je chrániť práva vyslaných zamestnancov a zabezpečiť, aby sa so zamestnancom pri poskytovaní služieb v hosťujúcej krajine zaobchádzalo rovnako ako s vlastným zamestnancom. Aby bolo možné toto dosiahnuť bolo potrebné tento § rozšíriť a upresniť.

Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov