dnes je 24.2.2024

Input:

Zmeny v živnostenskom zákone účinné od 1.1. 2019

2.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.10.1.1 Zmeny v živnostenskom zákone účinné od 1.1. 2019

Mgr. Jana Takáčová

Základným právnym predpisom z oblasti živností, ako jednej z najrozšírenejších foriem podnikania v podmienkach Slovenskej republiky, je zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon”).

Hovoríme pritom o právnom predpise, ktorý ustanovuje komplexný legislatívny rámec pre živnosti, ich vznik, fungovanie a zánik. Od prijatia živnostenského zákona prešlo jeho znenie veľkým množstvom menších či väčších noviel. V nasledujúcom texte sa zameriame na rôzne zákony, ktoré sa živnostenského zákona dotýkajú, a ktoré nadobúdajú účinnosť dňa 1. januára 2019.

1. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a