dnes je 20.4.2024

Input:

Zmeny v zákone o sociálnom poistení a v dávkach v roku 2018 a ich vplyv na mzdové účtovníctvo v roku 2018

31.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.16.1.1 Zmeny v zákone o sociálnom poistení a v dávkach v roku 2018 a ich vplyv na mzdové účtovníctvo v roku 2018

Mgr. Michaela Hinnerová

V zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa v roku 2018 udialo okrem bežných aj niekoľko rozsiahlych zmien.

Zmena maximálneho vymeriavacieho základu

V zmysle §11 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. sa každý rok zmení všeobecný vymeriavací základ, ktorý je stanovený na 12- násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky.

Preto medzi bežné každoročné zmeny, ktoré sa odvíjajú od zmeny všeobecného vymeriavacieho základu, môžeme zaradiť zmenu výšky maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie odvodov. Pre rok 2018 platí 6 384,- eur, okrem úrazového poistenia, kde nie je stanovený maximálny vymeriavací základ.


Zamestnanec má plat 10 000,- eur. Jeho