dnes je 27.5.2024

Input:

Zmeny v zákone o službách zamestnanosti od 1. 7. 2019, 1. 1. 2021, 1. 1. 2022

25.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.08.1.2 Zmeny v zákone o službách zamestnanosti od 1. 7. 2019, 1. 1. 2021, 1. 1. 2022

Mgr. Michaela Hinnerová

Zmeny od 1.7.2019

§ 63 Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím

ods. 3

sa mení slovo „colníci” na „ozbrojení príslušníci finančnej správy”

odstavec 3) bude znieť:

Celkový počet zamestnancov na účely odseku 1 písm. d) je priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok. Do celkového počtu zamestnancov sa nezapočítavajú príslušníci Policajného zboru, príslušníci Slovenskej informačnej služby, príslušníci Národného bezpečnostného úradu, príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže, príslušníci Hasičského a záchranného zboru, príslušníci Horskej záchrannej služby, ozbrojení príslušníci finančnej správy a profesionálni vojaci, ktorí vykonávajú štátnu službu podľa osobitných