dnes je 22.2.2024

Input:

Zmeny v zákone o DPH od 1. 1. 2018

20.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.40 Zmeny v zákone o DPH od 1. 1. 2018

Ing. Ivana Glazelová

Schválené znenie zákona zo 7. decembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. 

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty je orientovaná na oblasti, v ktorých aplikačná prax ukázala potrebu upraviť existujúce pravidlá uplatňovania dane z pridanej hodnoty a tiež potreba zosúladenia niektorých ustanovení s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie.

Základný súhrn úprav v zákone o DPH:

  • doplnenie vzniku daňovej povinnosti a vzniku práva na odpočítanie dane pri postúpení pohľadávky v rámci uplatňovania osobitnej úpravy vzniku daňovej povinnosti na základe prijatej platby,

  • zavedenie povinnosti pre zdaniteľné osoby, ktoré sú registrované podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH podávať súhrnné výkazy, ak sa zúčastňujú na trojstrannom obchode,

  • uplatňovanie osobitnej úpravy zdanenia prirážky cestovnými