dnes je 30.5.2024

Input:

Zmeny v zákone o dani z príjmov z pohľadu fyzických osôb s účinnosťou od 1. januára 2018

14.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.21.1.1 Zmeny v zákone o dani z príjmov z pohľadu fyzických osôb s účinnosťou od 1. januára 2018

Ing. Viera Mezeiová

V súčasnosti je v legislatívnom procese v NR SR novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ZDP) s predpokladanou účinnosťou od 1. 1. 2018. Obsahom príspevku je krátky prehľad najvýznamnejších navrhovaných zmien pre fyzické osoby (FO).

» Do vymedzenia daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou bol doplnený pojem „bydlisko”. FO má na území SR bydlisko, ak na území SR má trvalú možnosť ubytovania (možno predpokladať zámer FO sa v tomto bydlisku trvale zdržiavať), ktoré neslúži len k príležitostnému ubytovaniu z dôvodu krátkodobých návštev napríklad za účelom pracovných ciest, turistiky a pod.

» Zavádza sa definícia „subjekt”, ktorým je na účely ZDP právne usporiadanie majetku (trust) alebo právne usporiadanie