dnes je 30.5.2024

Input:

Zmeny v zákone o dani z príjmov týkajúce sa fyzických osôb od 1.1.2019

21.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.11.1.1 Zmeny v zákone o dani z príjmov týkajúce sa fyzických osôb od 1.1.2019

Ing. Viera Mezeiová

Do NR SR sú predložené zaujímavé novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ZDP). Tieto novely by mali priniesť nové oslobodenia od dane z príjmov fyzických osôb a niektoré z nich aj zlepšenie finančných podmienok najmä mladých rodín.

Parlamentná tlač 1108 – podpora rekreácií

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa nielen zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v zn. n. p., novelizoval aj zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v zn. n. p. (Zákonník práce) a tiež aj zákon o dani z príjmov a bol 23. 10. 2018 schválený. Oproti pôvodnému návrhu v ňom prišlo v schválenom znení k niekoľkých zmenám (dĺžka pracovného pomeru zamestnanca, možnosť prispenia aj na detské prázdninové aktivity a pod.) Aby daňovníci mali lepšiu orientáciu v zákone,