dnes je 22.2.2024

Input:

Zmeny v zákone o dani z príjmov od roku 2018 a 2019

20.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.41 Zmeny v zákone o dani z príjmov od roku 2018 a 2019

Ing. Peter Horniaček

Národná rada SR na svojom zasadnutí 7. decembra tohto roka schválila návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorá obsahuje veľké množstvom zmien. Ide predovšetkým o tieto zmeny:

  • pravidlá s cieľom posilnenia úrovne ochrany proti agresívnemu daňovému plánovaniu a pravidlá proti narúšaniu základu dane a presunu ziskov mimo územia SR, ktoré vychádzajú zo Smernice Rady (EÚ) 2016/1164, ktorou sa ustanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu (tzv. smernica ATAD 1), a to:

- zavedenie dane na odchode, t. j. dane pri presune majetku, podnikateľskej činnosti alebo zmene daňovej rezidencie daňovníka,

- zavedenie CFC pravidiel – možnosť zahnutia príjmov nízko zdaňovanej kontrolovanej