dnes je 15.4.2024

Input:

Zmeny v tlačivách v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti fyzických osôb v roku 2019

14.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.48 Zmeny v tlačivách v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti fyzických osôb v roku 2019

Ing. Viera Mezeiová

Ministerstvo financií SR vydalo na zabezpečenie jednotného postupu pri používaní tlačív podľa č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP) Oznámenie č. MF/016579/2018-721 o určení vzorov tlačív podľa ZDP v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti (§ 5 ZDP).

Prehľad 2019

Na rok 2019 bolo určené nové tlačivo s názvom „Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ”) zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky za uplynulý kalendárny mesiac”. Spojenie „o daňovom bonuse” v nadpise sa týka daňového bonusu na vyživované dieťa (§ 33 ZDP). V novom riadku 7 sa