dnes je 21.4.2024

Input:

Zmeny v právnych predpisoch v oblasti pracovného práva od 1. mája 2018

8.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.23.1 Téma

Ing. Nadežda Fuksová

2017.23.1.1 Zmeny v právnych predpisoch v oblasti pracovného práva od 1. mája 2018

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Navrhovaná poslanecká novela Zákonníka práce, zákona o službách zamestnanosti a zákona o minimálnej mzde účinná od 1. mája 2018

Novela bola predložená do NR SR, bola prerokovaná v mimoriadnej HSR, ďalej budú prebiehať rokovania sociálnych partnerov s predkladateľmi novely.

Novela sa týka týchto ustanovení  Zákonníka práce:

Vysielanie zamestnancov, § 5 ZP

Novelou sa navrhuje v prípade, ak je zamestnanec štátny príslušník tretieho štátu vyslaný na výkon prác v rámci cezhraničného poskytovania služieb na územie SR zamestnávateľom usadeným v treťom štáte, aby sa na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov zamestnávateľa usadeného mimo iného členského štátu Európskej únie počas ich dočasného výkonu práce pri poskytovaní