dnes je 27.9.2023

Input:

Zmeny v platení preddavkov fyzických osôb od 1. 1. 2015

28.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.8 Zmeny v platení preddavkov fyzických osôb od 1. 1. 2015

Ing. Miroslava Brnová; Ing. Viera Mezeiová

Preddavok na daň z príjmov je povinná platba na daň, ktorá sa platí počas zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto zdaňovacie obdobie nie je ešte známa. Platenie preddavkov je upravené v § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) a vychádza z poslednej známej daňovej povinnosti. Práve v prípade výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti dochádza s účinnosťou od 1. 1. 2015 k podstatnej zmene, ktorá má zjednodušiť platenie preddavkov u daňovníka a zároveň zúžiť okruh daňovníkov, ktorých sa platenie preddavkov bude týkať.

Fyzická osoba platí preddavky na preddavkové obdobie, v ktorom je daňovník povinný platiť preddavky na daň. Preddavkovým obdobím je obdobie začínajúce od prvého dňa