dnes je 20.5.2024

Input:

Zmeny v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín v roku 2017

26.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.10.1.1 Zmeny v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín v roku 2017

Ing. Peter Varga

Zákonom č. 82/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa menia aj podmienky zamestnávania niektorých skupín štátnych príslušníkov tretích krajín. Ide najmä o štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí budú na území Slovenskej republiky zamestnaní:

  • na účel sezónneho zamestnania,

  • v rámci vnútropodnikového presunu.

V prípadoch sezónneho zamestnania a vnútropodnikového presunu (nad 90 dní) sa požaduje od zamestnávateľa splnenie bodov podľa § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti:

  1. splnené daňové povinnosti,
  2. splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na