dnes je 19.4.2024

Input:

Zmeny pre SZČO z hľadiska práva od 1. januára 2018

12.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.12.1.2 Zmeny pre SZČO z hľadiska práva od 1. januára 2018

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Obchodný zákonník sa novelizoval zákonom č. 264/2017 Z. z., ktorého časť týkajúca sa obchodných spoločností a procesu zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia nadobudla účinnosť 8. 11. 2017. Podstatná časť nadobudla účinnosť 1. januárom 2018.

SZČO sa dotýkajú ustanovenia o ochrane obchodného tajomstva, keď sa v § 17 ObchZ zákonníka upravili nové pojmy subjektov, ktorých sa týka jeho ochrana, ako aj osôb, ktoré ho porušujú.

Namiesto pojmu podnikateľ sa zavádza pojem majiteľ obchodného tajomstva. Majiteľom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá oprávnene nakladá s obchodným tajomstvom, ktoré sa vzťahuje na podnik prevádzkovaný touto osobou pri výkone podnikania. Majiteľom obchodného tajomstva preto môže byť aj živnostník, alebo iná SZČO, ktorá pri svojej činnosti pri výrobe,