dnes je 27.5.2024

Input:

Zmenka ako platobný prostriedok v jednoduchom účtovníctve v roku 2019

26.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.11.1.4 Zmenka ako platobný prostriedok v jednoduchom účtovníctve v roku 2019

Ing. Ján Mintál

Zmenky môžu mať v zásade povahu platobného prostriedku alebo dlhového cenného papiera. Zmenky uvedené do obehu v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov majú charakter platobného prostriedku. Zmenka je platobným prostriedkom v prípade, ak odberateľ nemá v čase splatnosti svojho záväzku dostatok peňažných prostriedkov a po dohode s dodávateľom splatí svoj dlh vlastnou alebo cudzou zmenkou. V prípade účtovania zmenky ako platobného prostriedku sú zmenky považované u dodávateľa tovaru resp. služby za pohľadávky a oceňujú sa menovitou hodnotou v zmysle § 25 ods.1 písm. c) zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. (ďalej iba „zákon o účtovníctve”), t.j. hodnotou, ktorá je na zmenke uvedená, pričom táto hodnota zahŕňa hodnotu, ktorú mala pohľadávka ku dňu svojho vzniku