dnes je 17.4.2024

Input:

Zmena v uplatňovaní daňových výdavkov pri majetku poskytnutom formou výpožičky od 1.1.2020

15.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.53 Zmena v uplatňovaní daňových výdavkov pri majetku poskytnutom formou výpožičky od 1.1.2020

Ing. Peter Horniaček

Ministerstvo financií SR koncom apríla 2019 predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o dani z príjmov s predpokladanou účinnosťou od roku 2020, resp. 2021. Návrh novely obsahuje nielen spresňujúce body, ktoré reagujú na prax, ale prináša pre daňovníkov aj viacero noviniek v zdanení. Jednou zo zmien, ktorá reaguje na praktické skúsenosti, je uplatňovanie daňových výdavkov spojených s majetkom poskytnutým formou výpožičky.

Zmluvou o výpožičke vzniká vypožičiavateľovi právo po dohodnutú dobu užívať vypožičanú vec bezodplatne. Aj napriek bezodplatnému charakteru výpožičky dochádza k situáciám, a to predovšetkým vo výrobnom procese, kedy sa na vypožičanom majetku vykonajú opravy alebo technické