dnes je 20.5.2024

Input:

Zmena trvalého pobytu zamestnanca v roku 2019

28.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.22.2.3 Zmena trvalého pobytu zamestnanca v roku 2019

Mgr. Michaela Hinnerová


Týmto by som sa chcela informovať, že čo je všetko potrebné urobiť zo strany zamestnávateľa, ak sa jeho zamestnanec presťahuje do Rakúska, t. j., bude tam mať trvalý pobyt?

Pohľad autora na problematiku:

Zamestnávateľ má pri zmene trvalého pobytu do Rakúska pre zamestnanca rovnaké povinnosti, ako keby menil trvalý pobyt v rámci Slovenskej republiky.

V zmysle § 231 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení je zamestnávateľ povinný oznámiť zmenu trvalého pobytu zamestnanca do 8 dní odo dňa, kedy sa túto zmenu dozvedel prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby, typ „Zmena”.

Záver:

Zamestnávateľ má pri zmene trvalého pobytu zamestnanca do Rakúska povinnosť nahlásiť zmenu trvalého pobytu Sociálnej poisťovni prostredníctvom RLFO typ „Zmena”.

Iná situácia by bola, ak by