dnes je 5.12.2023

Input:

Zmena miesta výkonu práce z pohľadu Zákonníka práce v roku 2017

26.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.08.2.1 Zmena miesta výkonu práce z pohľadu Zákonníka práce v roku 2017

JUDr. Zděnka Dvoranová


Pred deviatimi rokmi sme uzatvorili pracovnú zmluvu s nepedagogickou zamestnankyňou a v pracovnej zmluve uviedli ako miesto výkonu práce „domácka práca (podľa § 52 ZP)”. Zamestnankyňa chodila do sídla zamestnávateľa na jeden až dva dni v týždni. V priebehu rokov sa natoľko zmenil rozsah a charakter plnenia úloh na danej pracovnej pozícii, že výkon práce formou domáckej práce nám nevyhovuje. Zamestnankyňa však na nej trvá. Aké máme možnosti na úpravu pracovnej zmluvy?

Podľa § 52 ZP pracovný pomer zamestnanca, ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste je domácka práca. V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti, ktorými sú:

a) druh práce, na