dnes je 4.3.2024

Input:

Zmena dojednaných pracovných podmienok v roku 2017

6.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.04.2.2 Zmena dojednaných pracovných podmienok v roku 2017

JUDr. Juraj Mezei, PhD.


So zamestnancom sme uzatvorili Dohodu o pracovnej činnosti na obdobie školského roku, t. j. od septembra do júna nasledujúceho roku. Podmienky uzatvorené v dohode, v časti dohodnutá odmena, by sme chceli v priebehu trvania dohody zmeniť. Akou formou je tento krok možný?

Pokiaľ má zamestnávateľ alebo zamestnanec (dohodár) záujem zmeniť dohodu o pracovnej činnosti, uzavretú podľa ustanovenia § 228a Zákonníka práce, je dôležité, aby táto zmena bola zrealizovaná v písomnej forme. Samotnú zmenu môže zamestnávateľ urobiť tak, že sa so zamestnancom dohodne na skončení predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu a uzavrie s ním novú dohodu o pracovnej činnosti alebo jednoduchšie uzavrie dodatok k už existujúcej dohode o pracovnej činnosti.